Industry 4.0 for Water Utilities

Fångar era automationssystem upp nätverksfel innan de upptäcks i omgivningen? Känner automationssystemet igen potentiella problem utan mänsklig inblandning? Med modern analys kan fördelarna med data maximeras på ett helt nytt sätt, vilket minskar antalet repetitiva rutinuppgifter. Som ett resultat kan vattenverk fokusera på att åtgärda problem i stället för att leta efter dem. Industry 4.0 for Water Utilities är inte en abstrakt vision, utan en samling konkreta åtgärder och fördelar.

Vad betyder detta för ert vattenbolag?

Låt oss ta reda på detta! Under denna kostnadsfria konsultation kommer vi att diskutera det aktuella läget för automationsteknik och vad ni kan förvänta er av den. Vi kommer också att prata om vad ni bör ta hänsyn till för framtida system. Till exempel, kan ni för närvarande hämta data från flera system för en tillförlitlig och samlad statuskoll? Vi tar också en titt och ser vilka av era nuvarande nätverksmätningar som redan kan användas i analys för att hitta information om bland annat inflöde, infiltration och blockeringar.

Boka en kostnadsfri konsultation

Viktiga Punkter

1

Hur ni använder realtidsdata för att upptäcka inflöde, infiltration, blockeringar och andra avvikelser i nätverket.

2

Den nuvarande statusen för automations- och nätverksinformationssystem, som maximerar fördelen med insamlad data och vad man ska ta hänsyn till för framtida system.

3

Hör vad andra vattenverk säger om hur de har utnyttjat dataanalys i sin dagliga verksamhet.

4

Konkreta idéer för digitalisering av vattenverk.