Blogg

Datacentrerad nätverkshantering är rutin i Lahtis

Datacentrerad nätverkshantering är rutin i Lahtis

EU:s Green Capital, Lahtis, har under 2021 fokuserat på frågan om inflöde och infiltrationsvatten i avloppssystemet. Maskininlärning blev en del av deras verktygslåda, eftersom Lahti Aqua anammade nätverkshanteringstjänsten Neuroflux. Det stod snabbt klart att tjänsten inte bara var användbar för att lokalisera främmande vatten i avloppssystemet, utan var också till stor hjälp för att hitta problem i ett tidigt skede.

När Neuroflux implementerades i Lahtis, januari 2021, var huvudmålet att undersöka infiltration och inflödesvatten i avloppet och att lokalisera potentiellt utsatta områden. Användarna upptäckte snabbt att tjänsten blev en naturlig del av deras dagliga rutin: att använda maskininlärning för att hänga med i realtidsdata visade sig vara ett framgångsrikt sätt att upptäcka även andra problem i avloppet.

Genomtänkt visualisering gör data snabbare att bearbeta: ”Neuroflux är väldigt lättillgänglig jämfört med många andra system: ingen vill kamma igenom hundratals rader i en Excel-fil. Informationen är mycket trevligare att titta på i form av tydliga diagram”, beskriver vattennätsingenjören Mikael Bragge från Lahti Aqua, som var ansvarig för pumpstationsövervakningen det första året.

Automatiska aviseringar blev en del av den dagliga rutinen

Bragge berättar att kasta ett snabbt öga på Neuroflux-verktyget blev en naturlig del av hans dagliga sysslor. ”Nästan av en slump insåg jag att jag kollade aviseringar och varningar varje morgon. Om något verkar fel, går vi och tittar på det på fältet.” Varningarna är ett sätt att få automatiska meddelanden om mätningar som skiljer sig från det förutsagda beteendet. För att hjälpa till att tolka dessa aviseringar kan Bragge lita på många års erfarenhet av Lahtis nätverk.

Aviseringarna har hjälpt till att upptäcka problem: ”Vi har lokaliserat blockeringar i ett tidigt skede på platser som tidigare varit svåra att övervaka. Vi har till exempel platser med tre sammanfogade avloppsledningar, och i en av dessa började en ledning täppas igen. Andra övervakningssystem hade inte nödvändigtvis snappat upp problemet, eftersom vatten fortfarande strömmade igenom från de andra två ledningarna. Men med Neuroflux har vi redan hittat ett antal sådana fall.”

Fokus på främmande vatten

Hösten 2021 påbörjade vattenverket och Neuroflux ett projekt där avloppsvattenflödet vid varje pumpstation analyserades och delades upp i komponenter. Komponenterna består av fakturerat vatten, dagvatten och basflöde, som beskriver proportionerna mellan olika typer av vatten i avloppet. Huvudmålet var att ta reda på hur främmande vatten kommer in i avloppsnätet i olika områden. Den första fasen av projektet handlade om att bedöma kvaliteten på data för att säkerställa tillförlitliga resultat från analysen.

”Det finns alltid ett tvivel i bakhuvudet när det kommer till tanknivåmätning”, säger Bragge. Datakvalitetsanalysen visade dock att tanknivåmätningarna i många fall fungerar bra under olika förhållanden. Analysen genomfördes med varje pumpstations flödesmätning för att bedöma tillförlitligheten och men även vart den kunde förbättras.

Ett av Lahtis huvudmål är att ytterligare minska andelen inflöde och infiltrationsvatten i avloppet. ”Vi vill ta hand om allt så gott vi kan. Ju mer inflöde och infiltration det finns, desto mer behöver reningsverken använda kemikalier och el, vilket ger högre kostnader.”

Genom att lokalisera och åtgärda sårbara punkter förväntar de sig att se resultaten även i verktygets nyckeltal. – Inflöde och infiltration i avloppet är en utmaning: avrinningsområdena är stora och dagvatten kan till exempel sippra in genom små hål. I slutändan kan det totala beloppet bli ganska stort.”

I Lahtis används mätdata på flera olika sätt för att hålla koll på nätet och det hjälper till att prioritera renoverings- och underhållsbehov. Avloppsvattenkomponenter erbjuder ett nytt kriterium för sitt arbete.

Förebyggande underhåll motverkar infiltrationsvatten i avloppssystemet

På frågan om det viktigaste med Neuroflux tar Bragge upp aviseringarna: ”För mig har det varit att lokalisera blockeringar i ett tidigt skede. Då har de inte hunnit utvecklas tillräckligt för att påverka våra kunder eller orsaka översvämning. Det har hjälpt oss att reagera förebyggande.” Bragge nämner också avloppsvattenkomponenterna och påpekar att de fortfarande är nya i sitt system. Deras mål kommer att vara att använda de för att hitta områden som behöver undersökas vidare. ”Det kommer säkert att finnas mycket användning för det på avdelningen för avloppsvatten.”