Blogg

Enkel och effektiv vattenhantering med hjälp av digitalisering

Enkel och effektiv vattenhantering med hjälp av digitalisering

Digitaliseringen tar över bransch efter bransch – inklusive vattenförvaltningsbranschen. Därför har det nu blivit än viktigare att satsa på enkel och effektiv vattenhantering även för vattenbolag. Till en början kan det tyckas att digitalisering sker för digitaliseringens skull. Men de verkliga vinsterna är att ha färre rutinuppgifter att slutföra och få en större kunskap om nätverket. Neuroflux hjälper vattenverk att dra nytta av deras befintliga data. Denna process kan betraktas som digitalisering, eller som en förenkling av de dagliga rutinerna.

På Neuroflux närmar vi oss digitalisering genom tre teman: kapitalförvaltning, informationshantering och digitala verktyg. Låt oss ta en närmare titt.

Förvaltning av tillgångar

Avloppsnäten i Norden åldras snabbt. Dyra reparationer har försenats med flera årtionden, och i takt med att antalet rör- och maskinhaverier ökar krävs betydande investeringar inom en snar framtid. Samtidigt är rörsystemen hundratals kilometer långa, och manuell kontroll av deras tillstånd är omöjligt – även i mindre län.

Även om det finns utmaningar, är vattenverken ganska medvetna om sina tillgångar. Platskoordinater och tillståndsinformation för varje område lagras i olika ledningssystem. När det gäller tillgångsförvaltning har digitaliseringen av vattenverk redan gjort betydande framsteg.

Neuroflux ger mervärde till vattenverkens digitala tillgångsförvaltning. Innan kunder använder verktyget utförs alla nödvändiga markarbeten tillsammans, inklusive insamling och bekräftelse av information om pumpstationernas koordinater och hur de är kopplade till varandra. Programvaran presenterar informationen på ett sätt som är lätt att använda och tolka.

Datahantering

Vattenverken har under lång tid samlat in olika mätpunkter från avloppsnätet och det finns automationssystem som skickar information från pumpstationer till kontrollcentralen där data används för att övervaka nätet och schemalägga underhåll.

Storleken på avloppsnäten, liksom den enorma mängden data, gör manuell övervakning mycket svårt. Många tidigare antagna system är komplicerade att använda och traditionellt har det inte varit möjligt att länka data från ett system till ett annat. Ofta är det bara ett fåtal personer på vattenverket som har kunskapen att tolka uppgifterna och deras tid och resurser är begränsade.

Neuroflux dataanalys kombinerar vattenverkets egen information med externa datakällor och gör informationen tillgänglig för alla nödvändiga personer inom organisationen. Programvaran är lätt att använda och tolka av alla. När Neuroflux tas i bruk för vattenverkens datahantering blir den befintliga datan mer synlig och bättre utnyttjad, på så sätt bli även information mer tillgänglig. All den där tysta kunskapen är plötsligt mycket mindre tyst.

Digitala verktyg för effektiv vattenhantering

För att göra den stora mängden data brukbar måste den också nyttjas. Genom att dra fördel av vattenverkens mätningar i realtid, historisk data och externa källor – såsom väderradar och information om energiförbrukning – hjälper Neuroflux intelligenta dataanalys till att bygga upp maskininlärningsmodeller. De kan automatiskt upptäcka avvikelser i avloppen och visa användarna vart de kan behöva fokusera sina reparationer, nu eller i framtiden.

Digitala verktyg som Neuroflux hjälper vattenverk att minska sin arbetsbörda och öka sin effektivitet. Programvaran genererar aviseringar för akuta problem i nätverket, såsom blockeringar, infiltration och inflöde, samtidigt som den hjälper till att kartlägga framtida behov genom att avslöja möjliga maskinfel eller begränsad kapacitet.

Neuroflux kan genomföra komplicerade dataanalyser snabbare än vad som är manuellt möjligt. Genom att radera repetitiva rutinuppgifter som övervakning och analys av mätningar, hjälper Neuroflux vattenverken att automatisera manuellt arbete och gör ett datarikt ledarskap möjligt. Med hjälp av programvaran kan vattenverk effektivt fördela sina resurser för förebyggande underhåll där det behövs som mest.

Neuroflux avstamp till digitalisering

Nästa steg av digitalisering är möjligt när vattenverkens data i olika system utnyttjas effektivt. De flesta verktyg har redan omfattande hanteringssystem för olika uppsättningar data, men systemen kan sällan kommunicera med varandra. Analysmjukvaran Neuroflux använder data från dessa befintliga automations- och nätverkssystem och kombinerar den sedan med andra mätningar för en mer detaljerad analys.

Om ni vill veta mer om effektiv vattenhantering, vänligen kontakta oss direkt eller lämna ett meddelande nedan.