Blogg

HS-Vesi har redan upptäckt två avloppsstopp med Neuroflux

HS-Vesi har redan upptäckt två avloppsstopp med Neuroflux
  • Två blockeringar upptäcktes anmärkningsvärt snabbt med Neuroflux
  • Neuroflux är en del av den dagliga verksamheten
  • Neuroflux hjälper till att planera underhållet

Om HS-Vesi

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, mer känt som HS-Vesi, är ett vattenverk som ägs av städerna Tavastehus, Hattula och Akaa. HS-Vesi tillhandahåller vattentjänster för 70 000 personer i sin region. Företaget tar hand om råvattenanskaffning, vattenrening och distribution, uppsamling och rening av avloppsvatten. Att hantera HS-Vesis långa – över 1 000 km långa – avloppsvattennät är utmanande.

Utmaningen

HS-Vesi har haft ett par bräddavloppsincidenter under de senaste åren och ville fokusera på tidig lokalisering av stopp. Dessutom ville de förbättra schemaläggningen av avloppsåtgärder genom att lokalisera områden med stora mängder överskottsvatten. Målet var att minska skadliga bräddavlopp genom att fokusera avloppsnätets problematiska åtgärdsområden.

Tidigare hade HS-Vesi bara statiska larm från pumpens gångtider, men de var otillräckliga för att upptäcka blockeringar. Blockeringar upptäcktes vanligtvis av kunder först efter att en översvämning skett.

Lösningen

Under utbyggnaden av Neuroflux undersöktes datakvaliteten i befintliga system. Efter den första installationen gjordes ett förbättringsarbete för att förbättra denna. Med den bättre datakvaliteten de fått tillgång till tack vare Neuroflux har HS-Vesi kunnat upptäcka blockeringar och problem i nätverket mer exakt. Problem kan nu identifieras inom några timmar efter att de uppstått.

Neuroflux är ett riktigt trevligt verktyg att använda. När vi har märkt av problem under vår dagliga användning har Neuroflux reagerat på dem direkt genom att åtgärda dem.Enni, HS-Vesi

Efter installationen, som beskrevs som smärtfri, har HS-Vesi börjat använda Neuroflux i sin dagliga verksamhet och även i sitt långsiktiga åtgärdsschema. Förutom att hitta problem i avloppsnätet kan HS-Vesi nu visualisera och analysera nätverkets status enkelt med vilken enhet som helst som har en webbläsare. Till exempel kan tunga utsläpp orsakade av smältvatten som sker varje vår, nu lokaliseras snabbare och enklare än någonsin tidigare.

Vi har alla typer av system, och i vissa fall tröttnade vi på systemet redan under de svåra installationsprocesserna, innan vi ens började använda det. Med Neuroflux hade vi en riktigt enkel och smärtfri implementering. Enni, HS-Vesi

Resultat

Med Neuroflux har HS-Vesi upptäckt tre blockeringar bara under det första halvåret i år. Två av dessa blockeringar upptäcktes anmärkningsvärt snabbt och de eliminerades innan någon översvämning hann inträffa. En av dessa blockeringar kunde ha orsakat en långvarig översvämningshändelse, möjligen i månader, på grund av dess svåra placering. Tack vare automatiserade larm och snabb respons undveks detta.

I framtiden kommer HS-Vesi att använda Neuroflux mer aktivt för att även hitta områden med stora mängder överskottsvatten och i schemaläggningen av åtgärder och renovering av avloppsnätet.

Neuroflux är verkligen bra för att vägleda vårt underhålls- och inspektionsarbete. Jarno, HS-Ves