Om oss

Smartvatten for Water Utilities syftar till att erbjuda bästa möjliga verktyg för förvaltning av vattennätverk. Vi kombinerar bästa praxis inom mjukvaruutveckling, design och vattenteknik för att skapa heltäckande och intuitiva lösningar. Vi fokuserar på den dagliga användarupplevelsen för att säkerställa en användarvänlig miljö.

Allt började 2016 när Helsingforsregionens vattenverk HSY anordnade ett hackathon, en helglång innovationstävling. Eventet samlade datavetare och vatteningenjörer för att utveckla nya lösningar baserade på befintlig nätverksdata. Hackathon-evenemanget hölls i ett avloppsreningsverk i Viikinmäki och målet var att utveckla lösningar baserade på data som samlats in från pumpstationer, väderprognoser, energianvändning och kartdata, för att nämna några. Under den helgen hade flera olika nya lösningar tagits fram och en av dem var vårt datavisualiseringsverktyg.

 

Från Visualisering till Analys

Verktyget uppmärksammades av Helsingfors vattenverk HSY och ledde till ett konsultprojekt som genomfördes enligt principerna för agil mjukvaruutveckling. Utvecklarna arbetade i snabb spurt tillsammans med slutanvändarna för att säkerställa funktionaliteten. Under den tiden började visualiseringsverktyget för pumpstationsdata att utvecklas vidare mot dataanalys. Andra datakällor införlivades också i analysen.

Det blev tydligt att det fanns potential för mer än ett enda konsultprojekt. Andra vattenverk och företag började visa intresse för vår lösning. Vi började prata om att bilda vårt eget bolag först 2017, och ett år senare, med ett förstärkt team, grundades Neuroflux. Vårt mål var enkelt: utveckla bättre dataanalys för vattenverk.

 

Påskyndar utvecklingen

Under sommaren 2018 slog vi igenom med Kiuas Accelerator arrangerad av Aaltoes. Programmet gav stor, praktisk inblick i att grunda en startup och ta de första stegen. Det viktigaste vi lärde oss var att fokusera på kunden. Det var en fantastisk sak att lära sig i förväg. En blandning av hårt arbete och lite tur gav oss tre pilotprojekt under acceleratorprogrammet, vilket gav oss värdefull feedback och påskyndade utvecklingstakten.

Vårt verktyg har implementerats av ett antal vattenverk i Finland och Sverige. Deras erfarenheter av vår tjänst har övertygat oss om fördelarna med dataanalys för vattenverk: Neuroflux har hjälpt till att upptäcka obehöriga avloppsanslutningar, infiltration och inrinnande vatten samt blockeringar. Sedan 2019 har vårt fokus varit på att testa och utveckla mer avancerade maskininlärningsmodeller, införliva nya datakällor och förbättra dataanalyser generellt.

 

Nå nya marknader med Smartvatten

2022 förvärvade Smartvatten Neuroflux, i syfte att ta sin omfattande vatteneffektivitetstjänst till en ny nivå genom att införliva lösningar för vattenverk. Nu verkar vi under namnet Smartvatten for Water Utilities, vi fortsätter att förbättra att utöka vår lösning så att vattenverk kan få ut det mesta av deras data och ta hand om sina värdefulla vattennätverk. Som en del av Smartvattenkoncernen kan vi nu utöka vår räckvidd till nya, internationella marknader.