Tjänster

Vi gör hanteringen av
avloppsvattennätet enkelt

Hantering och analys av avloppsvatten och dess
nätverk har traditionellt sett varit komplicerade
och tidskrävande. Inte längre.

KONTAKTA OSS Ladda ner broschyren

Rikliga Funktioner

Intelligent dataanalys för att stödja dina beslut

Glöm bort att leta efter problem, fokusera på att lösa dem i stället. Se över statusen för ert avloppsvattennät och få en överblick med hjälp av kartvyn. AI-genererade modeller baserade på historiska data hjälper er att tolka mätningar i realtid. Vi kombinerar data från befintliga kontrollsystem och GIS-plattformar med andra datakällor så som väderradar, vilket ger djupare insikt och hjälper er att fatta bättre och välgrundade beslut om underhåll och investeringar. Den automatiska upptäckten av avvikelser som möjlig infiltration, inflöde och avloppsblockering hjälper till att hantera risker. Det krävs inga ytterligare utrustningsinstallationer i nätverket – vi samlar in data från er befintliga hårdvara.

Karta

 • Se avloppsnätet på en karta.
 • Kontrollera nätverkets status med en enkel överblick.
 • Analysera enkelt vilken tidsperiod som helst.
 • Upptäck förändringar i nätverket snabbt med färgkoder.

AI-genererade aviseringar

 • Få kännedom om blockeringar i ett tidigt skede.
 • Se varje pumpstations mått under olika tider.
 • Avvikelser identifieras genom att jämföra AI-genererade modeller och förvandla de till realtidsmätningar.
 • Intelligent analys kombinerar data från flera källor, som exempelvis väderradar.

Statistik & Dataanalys

 • Få nätverkets trender i en enda vy.
 • Identifiera avvikelser och fokusera på energieffektivitet.
 • Om en datakälla slutar kommunicera, fortsätter de andra att hålla er uppdaterade.

Data Viewer

 • Kombinera datakällor på ett innovativt sätt. Effekten som förändringar i havsnivån har på nätverket, till exempel.
 • Nätverksmätningar i en enda vy tillsammans eller separat: välj den data ni vill se.

Sömlös installation

1

Enkelt att installera

Implementeringen är mycket enkel: anslut bara er data till vårt system. Vi tar hand om resten – från konfiguration till analys och aviseringar.

Leverantörsoberoende

Smartvatten for Water Utilities arbetar med system från alla leverantörer. Kontakta oss för mer information.

Nyttjar befintlig data

Vi använder befintlig data från ert nätverk, så det finns inget behov av ny hårdvara eller sensorsinstallationer.

Fungerar på alla enheter

Vår tjänst kräver inte att någon ny programvara installeras på era datorer. Ni kan övervaka nätverket och varningar på vilken enhet som helst – oavsett om ni är på kontoret eller på resande fot.

2

Upptäck avvikelser och reagera innan problem uppstår

Vi upptäcker ackumulerande blockeringar och onormala flödeshastigheter. Ni kommer att få automatiska varningar om avvikelser, vilket ger dig mer tid att svara och förhindra större problem på vägen.

3

Se övergripande status på ett ögonblick

Ni kan tydligt se den övergripande statusen och aktiva problem i nätverket, såsom vattenläckage. Baserat på dessa är det enkelt att fokusera era nätverksrenoveringar på platser som ger de bästa resultaten. Ni kan också se effekten av tidigare renoveringar på nätet i vårt system.

4

Miljön kommer att tacka dig

Med Smartvatten for Water Utilities kommer ni att kunna spara pengar och hjälpa miljön genom att använda tillgängliga resurser på ett mer effektivt sätt. Era experter kan fokusera på att studera analyserna, istället för att skapa dem från grunden.