Blogg

Upptäcka blockeringar i avloppen orsakade av våtservetter med hjälp av data

Upptäcka blockeringar i avloppen orsakade av våtservetter med hjälp av data

I kölvattnet av Covid-19 har människor blivit mer medvetna om bakterier och virus som lurar på deras telefonskärmar, dörrhandtag och på andra ytor. Som en följd av detta har olika våtservetter och pappershanddukar blivit oerhört populära, vilket resulterat i en ökning av stopp i avloppen. Till skillnad från toalettpapper går dessa produkter inte sönder i avloppen utan bildar i stället rejäla blockeringar som vattenverken sedan måste hantera. Den första prioriteringen för ett vattenverk är att ta itu med detta problem förebyggande genom utbildning, medan den andra är att hitta lämpliga verktyg för att upptäcka blockeringar i deras nätverk och, om möjligt, göra det medan de arbetar på distans.

En blockering som inte upptäcks på för lång tid resulterar till slut i ett bräddavlopp. I praktiken betyder ett bräddavlopp att det finns avloppsvatten någonstans där det inte borde vara: i floder, sjöar, vid stränder, i en källare eller ett garage. En enda blockering kan orsaka enorma miljö- och materiella skador, för att inte tala om hjärtesorg vid en översvämmad fastighet. Avloppsvatten är fullt av föroreningar som behöver rinna in i ett vattenreningsverk, inte ligga kvar i vår livsmiljö.

Upptäcka blockeringar i avloppen
Avloppsblockering upptäckt via pumpstationsdata

Att kombinera flera datakällor ger helt ny information

Digitalisering och avloppsstopp har man inte alltid hört i samma mening. Men i digitaliseringsvågen inom alla möjliga branscher, har nya möjligheter uppkommit även för vattenverk. Att samla in data är inte nytt för vattenindustrin: det finns mätare på plats för att mäta flödet av vatten och pumpanvändning, bland annat. De nya möjligheterna ligger dock i att dra nytta av all data tillsammans. Att jämföra realtidsmätningar med historiska data är informativt, men ännu mer värde kan tillföras genom att kombinera det med andra datakällor som väderförhållanden eller havsnivåer.

Så hur utnyttjar vi data på bästa sätt? Att bara ha det säger inte så mycket för ett vattenverk. Blockeringsrisker kan hanteras genom att tillämpa intelligent analys på stora mängder data. Neuroflux tillvägagångssätt för att upptäcka blockeringar i avloppen är att använda artificiell intelligens (AI) för att bilda modeller av historisk data som sedan automatiskt jämförs med realtidsmätningar. AI-systemet använder data från flera källor som väderradar, verktygs kontrollsystem och GIS-plattformar, vilket gör upptäcktsprocessen ännu mer tillförlitlig. När en avvikelse upptäcks genererar AI en varning, vilket ger vattenverkspersonalen möjlighet att reagera snabbt.

Att upptäcka blockeringar i avloppen

På Neuroflux har vi alltid utvecklat vårt verktyg i samråd med experter inom vattenbranschen och blockeringar var det allra första vi började upptäcka med dataanalys. Vår erfarenhet är att de bästa lösningarna upptäcks när man kombinerar expertis från olika områden. Om blockeringar är ett problem i ert område diskuterar vi gärna vad er vattendata kan göra för er.