Smartvattenin avulla ansaitset pisteitä sertifikaatteihin

GRESB auttaa yrityksiä ja rahastoja niiden aloittaessa matkaansa kohti kestävää kehitystä luomalla niille yhteyksiä alan johtajien muodostamaan yhteisöön, mikä puolestaan auttaa kirimään kiinni suoritusten välisiä eroja.”

BREEAM In-Use on ympäristöarvointimenetelmä, jonka avulla kiinteistösijoittajat, kiinteistöjen omistajat, isännöitsijät ja rakennusten käyttäjät voivat määritellä ja ohjailla rakennusten kestävään kehitykseen tähtääviä parannuksia. Se antaa varmuutta kaiken tyyppisten rakennusten vastuullisuuden vertailuun.”

BREEAM GRESB

BREEAM-pisteet veden käytön tehokkuusvaatimuksiin, kun käytät Smartvattenin palveluja

ASSET PERFORMANCE

WAT01 - Water monitoring

Kun laitteemme on asennettu kiinteistösi päävesimittariin, saat 4 pistettä. Pisteitä tulee 2 lisää, jos jokaiseen vesijärjestelmään tai rakennuksen kerrokseen, joka vastaa vähintään 10 % vedenkulutuksesta, on asennettu oma vesimittari ja muu laite, jolloin useiden eri käyttäjien tai asukkaiden käyttämissä rakennuksissa veden käyttöä mitataan kunkin alueen osalta erikseen.

WAT04 - Water efficient equipment: hand washing basin taps

Jos rakennuksesi on varustettu automatisoiduilla käsienpesuhanoilla, Smartvatten voi tarjota sinulle vettä säästäviä ilmastimia. Tästä saat 3 lisäpistettä.

WAT 05 - Water efficient equipment: showers

Saat 4 pistettä tilaamalla ja asentamalla Smartvattenin vettä säästävät suihkut.

WAT 07 - Leak detection system

Smartvattenin vuotojärjestelmän ansiosta saat täydet 4 pistettä kokonaisen kalenterivuoden kuluttua.

MANAGEMENT PERFORMANCE

WAT 13 - Water consumption reporting

Käyttämällä Smartvattenin vesitehokkuusindeksiä vertailukohtana ansaitset automaattisesti 2 pistettä. Hanki yksi lisäpiste raportoimalla siitä sisäisesti ja  toinen piste julkaisemalla tiedot vuosiraportissa.

WAT 14 - Water strategy

Voit ansaita 4 pistettä luomalla yhdessä Smartvattenin kanssa vesitehokkuusstrategian, joka pohjautuu vuotoilmaisujärjestelmästä saatuihin tietoihin ja vedensäästöarvioihin.

GRESB-pisteet veden käytön tehokkuusvaatimuksiin, kun käytät Smartvattenin palveluja

WT1 - Vedenkulutus

Veden käytön tietojen kattavuus – 4 pistettä. Tätä sovelletaan, jos tietoja on koko pinta-alan vedenkulutuksesta 12 kuukauden ajalta koko portfolion laajuudelta 100 %:sesti. Mikäli luvut kattavat alle 100 %:ia pinta-alasta, portfolion tietoja vertaillaan ja pisteytetään dynaamisesti (eli Euroopassa sijaitsevien toimistokiinteistöjen 70 %:sten tietojen kattavuus pisteytetään eri tavoin kuin teollisuuskiinteistöjen vastaavat tiedot), jolloin pisteet vaihtelevat 0-4 pisteen välillä.

MR3 - Veden käytön tietojen ulkoinen arviointi

Smartvatten antaa asiakkailleen veden käytön vuosikatsauksen, josta näkyy vuosittainen vedenkulutus. Siitä saadaan 0,4166 pistettä.

RA4 - Vesitehokkuustoimenpiteet

Voidaan olettaa, että joihinkin sijoitussalkun kiinteistöihin on viimeisten kolmen vuoden aikana asennettu automaattinen (älykäs) vesimittari, mistä annetaan automaattisesti 0,25 pistettä.