Smartvattenin avulla ansaitset pisteitä sertifikaatteihin

GRESB auttaa yrityksiä ja rahastoja niiden aloittaessa matkaansa kohti kestävää kehitystä luomalla niille yhteyksiä alan johtajien muodostamaan yhteisöön, mikä puolestaan auttaa kirimään kiinni suoritusten välisiä eroja.”

BREEAM In-Use on ympäristöarvointimenetelmä, jonka avulla kiinteistösijoittajat, kiinteistöjen omistajat, isännöitsijät ja rakennusten käyttäjät voivat määritellä ja ohjailla rakennusten kestävään kehitykseen tähtääviä parannuksia. Se antaa varmuutta kaiken tyyppisten rakennusten vastuullisuuden vertailuun.”

BREEAM GRESB

BREEAM-pisteet veden käytön tehokkuusvaatimuksiin, kun käytät Smartvattenin palveluja

ASSET

WAT01 - Vedenkulutuksen mittaaminen

Kun laitteemme on asennettu kiinteistösi pääasialliseen vesimittariin saat 4 pistettä. Siihen lisätään 2 pistettä, kun jokaiseen laitteistoon tai rakennuksen kerrokseen, joka vastaa yli 10 % vedenkulutuksesta, on asennettu oma alamittari ja kyseiseen mittariin on liitetty laitteemme.

WAT07 - esivuotojen ilmaisujärjestelmä päävesijohtoliitännässä

Smartvattenin vesivuotojen ilmaisujärjestelmän ansiosta saat täydet 4 pistettä kokonaisen kalenterivuoden kuluttua.

MANAGEMENT

WAT11 - Vedenkulutuksen mittaaminen

Saat 4 pistettä jakamalla vesimittarin lukemat vuosittain, mitä useimmiten jo sovelletaankin. Smartvattenin avulla sinun ei tarvitse jakaa tietoja itse.

WAT12 - Vedenkulutuksen valvonta ja raportointi

Käyttämällä Smartvattenia ansaitset automaattisesti 2 pistettä sillä, että sinulla on veden käyttöä koskeva käytäntö ja kirjaat tietoja päivittäin (vähimmäisvaatimus). Voit hankkia yhteensä 8 pistettä vertailemalla dataa tavoitteisiisi ja tavoitelukemiisi, jakamalla sisäisiä raportteja ja julkaisemalla tuloksesi julkisessa vuosikertomuksessa.

USAGE

WAT18 - Vedenkulutuksen rajoittaminen

Smartvattenin palveluun kuuluu palautteen antaminen, mikä tuo sinulle automaattisesti 1 pisteen. Voit saada 2 pistettä lisää nimittämällä erikseen työntekijät, jotka ottavat vastuun veden hukkakäytön vähentämisestä, ja antamalla heille virallista ja säännöllistä koulutusta siihen.

WAT19 - Veden käyttöä koskevan käytännön soveltaminen ja valvonta

Järjestelmämme aktiivisesta käytöstä eli veden käytön valvonnasta ja hankitusta vedenhallintajärjestelmästä sinua palkitaan 2 pisteellä (muuten saat vain 1 pisteen).

WAT21 - Vedenkulutus aiempana vuotena

Ansaitset 2 pistettä mittaamalla vesidataa kokonaisen kalenterivuoden ajan. Teemme sen puolestasi mittaamalla dataa jo vuoden vaihtuessa keskiyöllä tammikuun 1. päivänä.

GRESB-pisteet veden käytön tehokkuusvaatimuksiin, kun käytät Smartvattenin palveluja

WT1 - Vedenkulutus

Veden käytön tietojen kattavuus – 4 pistettä. Tätä sovelletaan, jos tietoja on koko pinta-alan vedenkulutuksesta 12 kuukauden ajalta koko portfolion laajuudelta 100 %:sesti. Mikäli luvut kattavat alle 100 %:ia pinta-alasta, portfolion tietoja vertaillaan ja pisteytetään dynaamisesti (eli Euroopassa sijaitsevien toimistokiinteistöjen 70 %:sten tietojen kattavuus pisteytetään eri tavoin kuin teollisuuskiinteistöjen vastaavat tiedot), jolloin pisteet vaihtelevat 0-4 pisteen välillä.

MR3 - Veden käytön tietojen ulkoinen arviointi

Smartvatten antaa asiakkailleen veden käytön vuosikatsauksen, josta näkyy vuosittainen vedenkulutus. Siitä saadaan 0,4166 pistettä.

RA4 - Vesitehokkuustoimenpiteet

Voidaan olettaa, että joihinkin sijoitussalkun kiinteistöihin on viimeisten kolmen vuoden aikana asennettu automaattinen (älykäs) vesimittari, mistä annetaan automaattisesti 0,25 pistettä.