Med Smartvatten tjänar du poäng till certifieringar

GRESB kopplar samman företag och tillgångar i början av deras hållbarhetsresa med ett nätverk av ledare, vilket hjälper dem att överbrygga skillnader i utförande.”

BREEAM In-Use är en miljöbedömningsmetod som gör det möjligt för fastighetsinvesterare, ägare och förvaltare att fastställa och driva hållbara förbättringar av sina byggnaders driftprestanda. Den skapar förutsättningar för jämförelse av och garantier för hållbarhet avseende alla byggnadstyper.”

BREEAM GRESB

BREEAM-poäng for vatteneffektivitet när du använder Smartvatten

ASSET PERFORMANCE

WAT01 - Mätning av vattenförbrukning

När vår enhet är installerad på fastighetens huvudmätare får ni 4 poäng. När varje installation eller våning som står för mer än 10 % av vattenanvändningen är utrustad med en undermätare och en annan anordning, och byggnader med flera hyresgäster mäts per hyrt område, tillkommer ytterligare 2 poäng.

WAT 04 – Vatteneffektiva installationer: Kranar för handtvättställ

Om er byggnad är utrustad med automatiserade handtvättskranar kan Smartvatten förse er med vatteneffektiva aeratorer. Detta ger ytterligare 3 poäng.

WAT 05 – Vatteneffektiva installationer: Dusch

Om ni beställer och installerar vattenbesparande duschmunstycken från Smartvatten får ni 4 poäng.

WAT07 - Läckagedetektering, huvudvattenledning

Efter ett helt kalenderår med Smartvattens läckagedetektionssystem tilldelas ni 4 poäng.

MANAGEMENT PERFORMANCE

WAT 13 – Rapportering av vattenkonsumtion

När ni använder Smartvatten Water Efficiency Index som riktmärke tjänar ni automatiskt 2 poäng. Tjäna en extra poäng när ni rapporterar om det internt och ytterligare en om ni publicerar denna information i en årsredovisning.

WAT 14 - Vattenstrategi

Att skapa en datadriven vatteneffektivitetsstrategi med Smartvatten, baserad på läckagedetekteringsdata och en vattenbesparingsbedömning, kan ge er 4 poäng.

GRESB-poäng för vatteneffektivitet när du använder Smartvatten

WT1 - Vattenförbrukning

Rapportering av vattendata ger 4 poäng förutsatt att 100% av din fastighetsportfölj har 12 månaders vattenförbrukningsdata för all sammanlagd våningsyta. Om du inte når 100% av våningsytan benchmarkas portföljens datatäckning och poängsätts dynamiskt. Det innebär att om du till exempel har 70% datatäckning på kontorstillgångar i Europa kommer du få ett annat resultat än om du har industritillgångar på samma plats och med samma datatäckning. Poängsättningen varierar då mellan 0–4 poäng.

MR3 - Extern granskning av vattendata

Smartvatten erbjuder årliga granskningsutlåtanden till kunder för att bekräfta deras årliga vattenanvändning. Detta ger 0,4166 poäng.

RA4 - Vatteneffektiviseringsåtgärder

Ofta har tillgångarna i fastighetsportföljen haft automatiska (smarta) mätare installerade under de senaste 3 åren. Detta ger automatiskt 0,25 poäng.