Vanneffektivitet

Hva er vanneffektivitet?

Vanneffektivitet betyr å fremme bærekraftig bruk av vann, samtidig som man bruker løsninger som muliggjør omfattende reduksjoner i sløsing med husholdningsvann. Gjennomføring av vanneffektivitetstiltak gjør det mulig å spare betydelig på vann, energi og kostnader.

Mens vanneffektivitet og vannsparing begge fremmer ansvarlig bruk av vann, er dette to forskjellige ting.

Vannsparing er innsatsen for å redusere direkte forbruket av vann. Hverdagseksempler på vannbesparende tiltak i husholdninger inkluderer å skru av kranen mens du tar såpe på hendene, ta en kortere dusj, kun bruker oppvaskmaskiner og vaskemaskiner når de er fulle og reparerer lekkasjer så fort som mulig.

Vanneffektivitet har derimot som mål å gjøre bruken av vann bærekraftig i bredere grad. Meningen er å både redusere unødvendig vannforbruk og gjøre vannforbruket mer bærekraftig gjennom et fokus på ansvarlige løsninger for bruk og forsyning av vann.

Med andre ord betyr vanneffektivitet å redusere vannforbruket til vannfunksjoner uten at det går på bekostning av komforten og bekvemmeligheten til vannforsyningen. Eksempler på løsninger som fremmer langsiktig vanneffektivitet er teknologi som måler vannforbruk, vannbesparende utstyr og miljøsertifiseringer for eiendommer.

Hvilke tiltak bedrer vanneffektiviteten?

Miljøsertifiseringer for eiendommer. En rekke grønne byggesertifikater tar hensyn til vanneffektivitetsmål som del av bærekraftig bygging. Miljøvennlig bygging er en bærekraftig trend, og fokuset på dette vil øke i årene som kommer.

Riktige vanntrykknivåer. Det er en omfattende og unødvendig sløsing med vann når forsyningen er stilt til et for høyt trykknivå, noe som ofte skjer i leilighetsbygg verden rundt. Vannflyten bør angis på et nivå der vannet kan flyte jevnt til de høyeste etasjene og fortsatt er bærekraftig.

Teknologi for å måle vannforbruk. Når sanntidsdata om vannforbruk er tilgjengelig, kan de brukes til å implementere vannbesparende tiltak som vil ha en permanent, positiv innvirkning på å redusere sløsing med vann. En liten vannlekkasje som ikke blir oppdaget i tide, kan for eksempel føre til tusenvis av euro i skader og sløsing med vann.

Vannbesparende rørtilbehør og apparater. Vannbesparende dusjhoder og toaletter med dobbel spyling kan spare opptil dusinvis av liter vann hver dag for hver bruker.

Energieffektive husholdningsapparater. Et hverdagslig eksempel på vanneffektivitet er å investere i teknologi som unngår sløsing av vann, som vaskemaskiner med lavt vannforbruk.